Elin Mack Løvdal og Magnus Sandvik Gyllensten har skrevet en kronikk om foreslåtte endringer i aksjeloven

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har foreslått endringer i aksjelovens regler om oppkjøpsfinansiering. Blir forslaget vedtatt, kan det innebære en økning av den risikoen det innebærer å være styremedlem i et aksjeselskap.

Etter dagens regler i aksjeloven § 8-10 er det i utgangspunktet forbudt for aksjeselskaper å bruke mer enn det selskapet kunne delt ut som utbytte som sikkerhet for en annen i forbindelse med dennes kjøp av aksjer i selskapet.

Dette er nå forslått endret, slik at aksjeselskaper skal kunne bistå en kjøper med midler ut over utbytterammen dersom det ved kjøpet dannes en konsernforhold. En slik endring har vært etterspurt lenge, og vil trolig bli godt mottatt.

Forslaget inneholder imidlertid også regler som kan tenkes å skjerpe styreansvaret, i hvert fall i praksis.

Les om saken her