CLP har bistått Morrow Batteries i forhandlingene med Arendal kommune

Rett før jul inngikk Morrow Batteries AS intensjonsavtale med Arendal kommune om etablering av batterifabrikk i Arendal.

Partene har nå inngått endelig avtale som sikrer Morrow tilgang på 940 mål opparbeidet tomt.

Les mer om saken her.