Særbehandlingen av eiendomsselskaper går mot slutten – på godt og vondt

Eiendomsselskaper har hatt en heldig særstilling som har medført at det i svært mange oppkjøp av eiendomsselskaper har vært mulig å ta pant i målselskapets eiendom, i motsetning til det som har vært tilfelle for andre selskaper. Nå er det fremmet et lovforslag om endringer i aksjelovens regler om oppkjøpsfinansiering.

Elin Mack Løvdal og Magnus S. Gyllensten har skrevet en artikkel som belyser konsekvensene av lovforslaget.