Joakim Riis Rønnevig

Joakim Riis Rønnevig

Advokatfullmektig

Joakim Riis Rønnevig bistår klienter med kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoteringer, oppkjøp og fusjoner (noterte og unoterte selskaper) og yter løpende rådgivning innenfor børs- og verdipapirrett og selskapsrett. I studietiden var Joakim praktikant hos flere forretningsjuridiske firmaer i Oslo.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, CLP (2021-)
Advokatfullmektig, BAHR (2019-2021)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2019)
LLM i International Financial Law, King’s College London (2019)
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet (2017)