Joakim Riis RønnevigSenior Associate

Joakim Riis Rønnevig bistår klienter med kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoteringer, oppkjøp og fusjoner (noterte og unoterte selskaper) og yter løpende rådgivning innenfor børs- og verdipapirrett og selskapsrett. I studietiden var Joakim praktikant hos flere forretningsjuridiske firmaer i Oslo.

Bakgrunn

Senior Associate, CLP (2022-)
Advokatfullmektig, CLP (2021-2022)
Advokatfullmektig, BAHR (2019-2021)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2019)
LLM i International Financial Law, King’s College London (2019)
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet (2017)