Element kjøper opp kryptoselskapet Distributed Ledger Technologies Ireland, LLC

CLP har bistått Element ASA i forbindelse med deres kjøp av samtlige aksjer i Distributed Ledger Technologies Ireland, LLC.

Distributed Ledger Technologies Ireland, LLC er et nystiftet selskap med en rekke investeringer og kontraktsrettigheter innenfor selskaper som driver med bitcoin-utvinning og annen virksomhet innenfor den digitale økonomien. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Element bytte navn og få ny ledelse.

Avtalen innebærer at Element skal utstede 27 millioner aksjer til en samlet verdi på 135 millioner kroner, i tillegg til tre millioner frittstående tegningsretter med innløsningskurs på 12 kroner.

Samtidig med avtaleinngåelsen ble det gjennomført en betinget rettet emisjon mot seks hjørnesteinsinvestorer, samt enkelte medlemmer av styret og daglig leder. Totalt hentet selskapet inn NOK 35 millioner i frisk kapital gjennom utstedelse av 7 millioner nye aksjer, og intensjonen er at det også skal gjennomføres en reparasjonsemisjon ved utstedelse av 1,8 millioner nye aksjer i etterkant av transaksjon.

CLPs team har bestått av Andreas Kildal, Joakim Gjerde, Anja Fanebust og Christian Hagen Tønsberg.

CLP gratulerer partene med avtalen!

For ytterligere informasjon, se nyhetsartikkel fra Dagens Næringsliv, E24 og Finansavisen.