Anja Fanebust

Advokatfullmektig

Anja arbeider primært med børs- og verdipapirrettslige spørsmål og transaksjoner for noterte selskaper, herunder ved børsnoteringer, egenkapitalfinansieringer og løpende rådgivning knyttet til opplysningsplikt, rapportering og corporate governance. Hun bistår også i transaksjoner knyttet til kjøp og salg av unoterte selskaper, samt med generelle selskapsrettslige forhold. I studietiden var Anja praktikant hos flere forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo.

Fagområder

Capital Markets

Bakgrunn

Advokatfullmektig, CLP (2020-)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2020)
Bond University, Australia (2019)