Christian Hagen Tønsberg

Senioradvokat

Christian Hagen Tønsberg bistår klienter med tvisteløsning, primært knyttet til kontraktsrett, fast eiendom, arbeidsrett og entrepriserettslige spørsmål. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett, og har vært universitetslektor, sensor og veileder ved Universitetet i Oslo.

Fagområder

Tvisteløsning

Bakgrunn

Senioradvokat, CLP (2022-)
Fast advokat, CLP (2018-2021)
Dommerfullmektig, Øvre Romerike tingrett (2017-2018)
Universitetslektor, deltid, dynamisk tingsrett, Universitetet i Oslo (2017-2018)
Sensor, Universitetet i Oslo (2017-2019)
Advokatfullmektig/advokat, CLP (2014-2017)
Rettshjelper/medarbeider, Jussbuss (2011-2012)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2014)
Cornell University, USA (2014)

Publikasjon

«Fordelen av forlenget levetid – levetidsfradrag i prisavslag etter avhendingsloven», artikkel publisert i Lov og Rett 08/2017.