CLP bistod i internasjonal agenttvist

CLP bistod Wing Sang Luk, styreleder i Sanhe Group Investment Limited, i en arrestsak i Oslo Byfogdembete i november 2019.

Sanhe Group Investment Limited er hjemmehørende i Hong Kong, og var tidligere Elias’ agent på kinesisk territorium. Den underliggende saken gjaldt forpliktelser under agentavtalen, og selskapet Elias AS fikk i mai 2019 arrest for over 11 millioner kroner i flere aksjeposter eid av Luk.  Luk engasjerte CLP, og vi bistod ham med å begjære muntlig forhandling om arrestkjennelsen. Etter at én av to rettsdager var gjennomført kom partene til enighet og forlikte saken, og den rettslige prosessen ble stanset. Begge parter var godt fornøyde med forliket.

CLPs team bestod av Vidar Riksfjord og Peder Jøsendal.

Dagens Næringslivs dekning av saken kan du lese her.