CLP bistår NattoPharma ASA i frivillig tilbud fra Compagnie des Levures Lesaffre

NattoPharma har over lengre tid gjennomført en strategisk gjennomgang, og har nå anbefalt et frivillig oppkjøpstilbud på samtlige aksjer i selskapet fra franske Compagnie des Levures Lesaffre. Lesaffre ønsker å kjøpe aksjene til 30 kroner per aksje, tilsvarende en total verdsettelse av aksjene i NattoPharma til NOK 631 millioner. I henhold til transaksjonsavtalen skal også NattoPharma fremsette tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet Kaydence AS, til 5 kroner per aksjer, som innebærer en verdsettelse til totalt 27,7 millioner kroner.

CLPs team har bestått av Andreas Kildal, Edvard Cock, Hanne Heltne, Christian Hagen Tønsberg, Christine Schjerven og Anja Fanebust.

For ytterligere informasjon, se omtale i nyhetssak hos Finansavisen og informasjon publisert her av NattoPharma.