Opphavsrett: Flere søksmål rettet mot AI-kunstgeneratorer

Tidligere denne måneden leverte tre kunstnere et gruppesøksmål mot Stability AI, Midjourney og DeviantArt, som står bak AI-kunstgeneratorene Stable Diffusion, Midjourney og Dreamup. Forrige uke annonserte også Getty Images at de går til sak mot Stability AI. Saksøkerne mener at disse selskapene har brukt deres bilder til å trene opp AI-generatorene, uten å skaffe deres tillatelse eller kompensere dem for denne bruken – og at dette er strid med opphavsretten.

Foto, ulike former for kunst, musikk, tekster og andre typer åndsverk er opphavsrettslig vernet, og kan derfor ikke brukes fritt av andre. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å kopiere og bruke opphavsrettslig vernet materiale uten tillatelse fra opphaveren, og dersom det skjer, kan opphaveren kreve vederlag for bruken. Kunstnerne og Getty Images mener at utviklerne bak disse AI-generatorene ved å «skrape» internett etter innhold og bruke dette til å trene opp AI-generatorene, kopierer og bruker bildene deres på en måte som krenker deres opphavsrettigheter.

Kunstnerne hevder også at AI-generatorene brukes til å produsere og selge bilder som etterlikner stilen til bestemte kunstnere, noe som kan redusere etterspørselen etter kunstnernes egne originale bilder og trykk.

I sin pressemelding om søksmålet, påpeker Getty Images at de ved flere tilfeller har gitt lisenser til utviklere for bruk av Getty-bilder som treningsdata for AI, men at Stability AI ikke har forsøkt å få noen lisensavtale. Getty Images har også tidligere gått til det skrittet å forby salg av AI-generert kunst via deres plattform, på grunn av bekymringer rundt uavklarte opphavsrettslige spørsmål.

Spørsmål rundt AI-selskapenes bruk av bilder og kompensasjon for dette har relevans også for norske kunstnere og andre rettighetshavere, noe fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) tidligere har uttalt seg om.

Bruken av de nye AI-generatorene reiser mange rettslige spørsmål, ikke bare om hva som er lov og ikke når det kommer til innsamling og bruk av treningsdata, men også blant annet om rettigheter til AI-generatorens output, og hvorvidt man kan krenke andres rettigheter ved å bruke AI-generatorer til å produsere etterlikninger eller bearbeidinger av andres verk. Vi forventer å se flere liknende søksmål i fremtiden, og følger spent med på hva utfallet av disse sakene blir.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller trenger bistand i forbindelse med opphavsrett.

Hanne Heltne

Miriam Maria Biermann

 

Bilde: Shutterstock