Miriam Maria Biermann

Miriam Maria BiermannAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Miriam har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun har tatt valgfag innenfor personvernrett, arbeidsrett, konflikthåndtering og internasjonal klima- og energirett. Miriam skrev masteroppgave om regulering av kunstig intelligens.

Arbeidsområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2021)