Miriam Maria Biermann

Miriam Maria BiermannAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Miriam har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun har tatt valgfag innenfor personvernrett, arbeidsrett, konflikthåndtering og internasjonal klima- og energirett. Miriam skrev masteroppgave om regulering av kunstig intelligens. Under studietiden har hun bl.a. vært praktikant hos CLP og personvernrådgivningsfirmaet Privacy Company, og hatt deltidsstilling i juridisk avdeling hos barnemøbelprodusenten Stokke AS, hvor hun særlig jobbet med kontraktsrett.

Arbeidsområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2021)