Miriam Maria Biermann

Miriam Maria BiermannAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Miriam bistår primært klienter innenfor teknologi, media og retailbransjen med et bredt spekter av juridiske fagområder, slik som teknologi/IT-rett, personvernrett, kontraktsrett, markedsføringsrett, immaterialrett og arbeidsrett.

Miriam har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun har tatt valgfag innenfor personvernrett, arbeidsrett, konflikthåndtering og internasjonal klima- og energirett. Miriam skrev masteroppgave om regulering av kunstig intelligens.

Arbeidsområder

Corporate/M&A

Teknologi/IPR

Retail

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2021)