Miriam Maria Biermann

Miriam Maria Biermann

Advokatfullmektig

Miriam har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun har tatt valgfag innenfor personvernrett, arbeidsrett, konflikthåndtering og internasjonal klima- og energirett.  Miriam skrev masteroppgave om krav til datakvalitet og datastyring i EU-kommisjonens forslag til forordning om kunstig intelligens. Under studietiden har hun bl.a. vært praktikant hos CLP og personvernrådgivningsfirmaet Privacy Company, og hatt deltidsstilling hos barnemøbelprodusenten Stokke AS, hvor hun særlig jobbet med kontraktsrett.

Arbeidsområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Advokatfullmektig, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2021)