Nye krav til markedskommunikasjon for AIF

Det nye EU-regelverket for distribusjon av andeler i alternative investeringsfond, på tvers av landegrensene, har fått mye oppmerksomhet og er ventet å tre i kraft i Norge innen kort tid. Det kanskje ikke alle er klar over er at det nye regelverket også inneholder nye krav til markedsføringskommunikasjon – uavhengig av om markedsføringen skjer utenfor eller innenfor landets grenser.

Associate Partner i CLP, Trine Kanestrøm, har skrevet en artikkel i Norsk Venturekapitalforening, som oppsummerer de nye reglene. Les mer om dette her.

Foto: Norsk Venturekapitalforening