CLP har bistått Morrow Batteries

Sammen med DNB Markets og Arctic Securities har CLP bistått batterifabrikkselskapet Morrow Batteries med innhenting av EUR 22 millioner i ny egenkapital, hvor blant annet pensjonsfond forvaltet av PKA og Arendal kommune deltok sammen med eksisterende aksjonærer NOAH og Agder Energi Venture.

CLP har tidligere bistått ved etableringen av Morrow Batteries og i forbindelse med anskaffelse av tomt til gigafabrikken selskapet skal bygge i Arendal.

CLPs team har bestått av Lars Gunnar Aas, Edvard CockMorten Andreas Lind og Kristoffer Gjesdahl.

Foto: morrowbatteries.com