Ny dom fra Menneskerettsdomstolen – krav til anonymisering av eldre nyhetsartikler

I en fersk dom fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har domstolen konkludert med at den belgiske avisen Le Soir har plikt til å anonymisere en eldre artikkel som i 2008 ble lagt ut på nett i forbindelse med avisens digitalisering av gamle papiraviser.

Artikkelen fra 1994 gjaldt omtale av en trafikkulykke som medførte to dødsfall og flere skadede. Ulykkes-sjåføren ble i saken omtalt med fullt navn. Han ble senere dømt til fengsel for å ha forårsaket ulykken. Sjåføren krevde i forbindelse med digitaliseringen i 2008 at avisen skulle anonymisere artikkelen og bytte ut hans navn med en «x», for å unngå at artikkelen om saken skulle komme opp når andre søkte på hans navn i ulike søkemotorer.

De belgiske domstolene gav sjåføren medhold under henvisning til blant annet at en domfelt vil ha en legitim interesse i å etter hvert ikke lenger bli forbundet med eldre saker og at elektroniske arkiver som dette ikke i praksis bør etablere et digitalt strafferegister.

Avisens redaktør klaget saken inn for Strasbourg. Menneskerettsdomstolen kom, med en mindre dissens, til at pålegget om slik anonymisering ikke vil være i strid med redaktørens ytringsfrihet etter EMK artikkel 10. Ifølge domstolens offisielle sammendrag av avgjørelsen inngrepet i redaktørens ytringsfrihet er et proporsjonalt virkemiddel for å forhindre den ulempen som identifiseringen innebærer for den domfelte. Samtidig understrekes det at avisene ikke vil ha en selvstendig plikt til å gå gjennom alle sine arkiver for å anonymisere disse, og at endringer i historiske versjon kun vil være påkrevd på forespørsel fra den enkelte omtalte.

Dommen vil nok for mange være overraskende og domstolens avveining mellom redaksjonell ytringsfrihet og den enkeltes legitime interesse i å ikke bli identifisert i slike eldre saker vil nok bli debattert i ytringsfrihetskretser. Dersom dette prinsippet blir stående, vil avisredaksjoner fremover kunne blir stående overfor mange krevende vurderinger av hvilke artikler om eldre det er riktig å anonymisere og ikke.

Menneskerettsdomstolens sammendrag kan du lese her.

Hanne Heltne


Advokat/partner i CLP
Hovedfokus på teknologi- og retailbransjen, med hovedvekt på problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter, teknologi, innovasjon og kommersialisering.

Kyrre Eggen


Advokat/partner i CLP/Møterett for Høyesterett
Tvisteløsning og prosedyre, med ekspertise innen medierett og immaterialrett.