Kyrre Eggen

Kyrre Eggen prosederer et bredt spekter av forretningsjuridiske saker. Han har prosedert en rekke høyprofilerte saker, herunder 15 sivile saker for Høyesterett, og regnes som en av Norges ledende prosedyreadvokater. Han representerte blant annet Skeie Technology AS mot staten for Høyesterett i en prinsippsak som omfattet rekkevidden av den standard morselskapsgaranti som benyttes på norsk kontinentalsokkel. Skeie Technology AS fikk fullt medhold i Høyesterett ved en prinsipielt viktig dom som gir en tydelig avklaring på dette spørsmålet (mars 2020). Kyrre Eggen representerte også Capeomega, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas Norge for Høyesterett i den høyprofilerte Gassled-saken (2018). Han representerte rettighetshavere til filmer i en Høyesterettssak om opphavsrettskrenkelser i peer-to-peer nettverk (2017) og han representerte Danske Bank i en sak for Høyesterett som gjaldt gyldigheten av swapsjonsavtaler inngått med Bremanger kommune. Eggen har i tillegg ledende ekspertise innen medierett og immaterialrett, er spesialist på compliance og krisehåndtering og har håndtert flere komplekse saker som involverer betydelig omdømme- og rettslig risiko.

Kyrre Eggen er dr. juris og har publisert en rekke vitenskapelige arbeider. Han er rangert som en av Norges fremste eksperter på sine fagområder i Chambers Europe, Legal 500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Strong litigator, presenting complex cases in a simplified manner.
Chambers Global

Kyrre Eggen gains considerable plaudits as a litigator within the media sector, with one client stating: «For freedom of speech issues he is unprecedented in the Norwegian market»
Chambers Europe

Bakgrunn

Partner, CLP (2016-)
Partner, Wiersholm (2004)
Advokat, Wiersholm (2001)
Universitetsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1995)

Utdannelse

Møterett for Høyesterett
Dr. juris, Universitetet i Oslo (2002)
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1994)