Kyrre Eggen prosederer et bredt spekter av forretningsjuridiske saker. Han har prosedert en rekke høy-profilerte saker, herunder 14 sivile saker for Høyesterett, og regnes som en av Norges ledende prosedyreadvokater. Han representerer Skeie Technology for Høyesterett i en prinsippsak som omfatter rekkevidden av den standard morselskapsgaranti som benyttes på Norsk kontinentalsokkel (februar 2020). Kyrre Eggen representerte Capeomega, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas Norge for Høyesterett i den høyprofilerte Gassled-saken (2018). Han representerte rettighetshavere til filmer i en Høyesterettssak om opphavsrettskrenkelser i peer-to-peer nettverk (2017) og han representerte Danske Bank i en sak for Høyesterett som gjaldt gyldigheten av swapsjonsavtaler inngått med Bremanger kommune. Eggen har i tillegg ledende ekspertise innen medierett og immaterialrett, er spesialist på compliance og krisehåndtering og har håndtert flere komplekse saker som involverer betydelig omdømme- og rettslig risiko.

Kyrre Eggen er dr. juris og har publisert en rekke vitenskapelige arbeider. Han er rangert som en av Norges fremste eksperter på sine fagområder i Chambers Europe, Legal 500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Strong litigator, presenting complex cases in a simplified manner.
Chambers Global

Kyrre Eggen gains considerable plaudits as a litigator within the media sector, with one client stating: «For freedom of speech issues he is unprecedented in the Norwegian market»
Chambers Europe

Bakgrunn

Partner, CLP (2016-)
Partner, Wiersholm (2004)
Advokat, Wiersholm (2001)
Universitetsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1995)

Utdannelse

Møterett for Høyesterett
Dr. juris, Universitetet i Oslo (2002)
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1994)