Kyrre Eggen

Kyrre Eggen er en ekspert på prosedyre og tvisteløsning og er anerkjent som en ledende prosedyreadvokat i Norge. Han har ført mange profilerte saker for Høyesterett og er blant de advokatene i Norge som har ført flest sivile saker for Høyesterett (19 saker per 2023). Han har erfaring fra ICC-voldgift og har prosedert saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Kyrre Eggen er også ofte engasjert for å gi strategisk rådgivning i komplekse situasjoner.

Høydepunkter inkluderer representasjon av Acciona i byggetvister mot Nye Veier med en totalverdi på over en milliard NOK (2022-23), representasjon av AGC Equity Partners og AGC Maritime Yield Fund i en kompleks sak mot norske banker (2021 og pågående) med en total verdi på rundt 1 milliard NOK, rådgivning og representasjon av DNO-gruppen (DNO ASA, DNO Irak AS og DNO Jemen AS) (siden 2015 og pågående) i ulike internasjonale voldgiftssaker og norske tvister med en total verdi på flere milliarder NOK, representasjon av Scandza i en prinsipiell sak mot Orkla Foods angående markedsføring av produkter (2022), representasjon av Sparebanken Vest i en sak med en totalverdi på 150 millioner NOK (2022 og pågående), representasjon av Molgas og deres norske datterselskap Gasnor, i forbindelse med ulike gass-kontrakter (2023 og pågående), vellykket forsvar av Skeie Technology for Høyesterett i en svært prinsipiell sak om et krav på over 500 millioner NOK fra Olje- og energidepartementet under den standard morselskapsgarantien som brukes på den norske kontinentalsokkelen (2020), vellykket forsvar av Skeie Technology og Bjarne Skeie i et regresskrav på over 500 millioner NOK som fulgte etter det vellykkede utfallet i Høyesterett-saken (2021), representasjon av Floatel International AB (2021) i strategisk viktige saker, representasjon av syv tidligere ansatte i ST1 Norge AS (tidligere Smart Fuel AS) i en tvist angående rett til førtidspensjonering for Høyesterett (november 2020), vellykket forsvar av Tribe Hotels og styret i Tribe Invest mot et krav på 150 millioner NOK fra konkursboet til Tribe Invest (2019) for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett (gunstig forlik i slutten av 2020) og representasjon av Silexgas, Infragas og Solveig gas for Høyesterett i Gasled-saken (en av de største kommersielle sakene som er ført for Høyesterett, 2018).

Kyrre Eggen er dr. juris og har publisert flere bøker og artikler, og er rangert som en av Norges mest fremtredende advokater på sine ekspertiseområder.

«Kyrre is a highly committed and intelligent lawyer.»

«He is a really good litigator.»

«Kyrre Eggen is strong and agile.»

Chambers Global

Fagområder

Tvisteløsning

Bakgrunn

Partner, CLP (2016-)
Partner, Wiersholm (2004)
Advokat, Wiersholm (2001)
Universitetsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1995)

Utdannelse

Møterett for Høyesterett
Dr. juris, Universitetet i Oslo (2002)
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1994)