Stephan Brodschöll

Stephan Brodschöll

Partner

Stephan Brodschöll bistår klienter i internett-, IT-, telekommunikasjons-, teknologi- og mediebransjen med hovedvekt på immaterielle rettigheter, kontraktsrett, konkurranserett, personvernrett og regulatoriske spørsmål. Brodschöll jobbet tidligere som juridisk direktør i Opera Software og han har betydelig erfaring med internasjonale teknologoverføringsavtaler, inkludert lisensiering, oppkjøp og fusjoner. Brodschöll gir rettslige og strategiske råd med hensyn til etablering og gjennomføring av strategi og policy for lisensiering og immaterielle rettigheter. Han er også en erfaren konkurranserettsadvokat.

The ‘solution-oriented’ and ‘pragmatic’ Stephan Brodschöll is the main contact for Intellectual property and TMT.
Legal 500

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2009)
Juridisk direktør, Opera Software ASA (2005-2009)
Fast advokat, Wikborg Rein (2003-2005)
Advokatfullmektig, Wikborg Rein (2001-2003)
Førstekonsulent, Konkurransetilsynet (1998-2000)

Utdannelse

Master of Laws (LL.M), Indiana University School of Law, Bloomington, Indiana, USA (2001)
Cand. Jur, Universitetet i Oslo (1998)
Kurs i internasjonal privatrett, The Hague Academy, Haag, Nederland (1998)
Studier som ERASMUS-student, Universität Wien, Østerrike (1995-96)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening