Sigrid Kjustad Gjertsen Ertzaas

Sigrid Kjustad Gjertsen Ertzaas

Fast advokat (permisjon)

Sigrid Kjustad Gjertsen Ertzaas jobber hovedsakelig med fast eiendom, miljørett, kontraktsrett og entrepriserettslige spørsmål. Kjustad Gjertsen Ertzaas har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Bestemmelsens omfang, anvendelsesområde og ansvarskrets med særlig fokus på grunneier- og morselskapsansvar». Under studiene hadde hun praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo, herunder Advokatfirmaet CLP DA.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2013)
Stipendiert skriveplass, Advokatfirmaet CLP DA (2013)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)
Bachelor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2008)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening