Sigrid K. Gjertsen Ertzaas

Sigrid K. Gjertsen Ertzaas

Fast advokat (permisjon)

Sigrid K. G. Ertzaas jobber hovedsakelig med næringseiendom, herunder transaksjoner, leiekontrakter, eiendomsutvikling og miljørettslige spørsmål.  I tillegg bistår Sigrid regelmessig aktører innenfor segmentet retail/handel, herunder flere av de største norske og nordiske retail-kjedene.

Bakgrunn

Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2013-2017)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)
Bachelor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2008)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening