Sigrid K. Gjertsen Ertzaas

Sigrid K. Gjertsen Ertzaas

Fast advokat

Ertzaas jobber hovedsakelig med fast eiendom, miljørett, kontraktsrett og entrepriserettslige spørsmål. Ertzaas har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Bestemmelsens omfang, anvendelsesområde og ansvarskrets med særlig fokus på grunneier- og morselskapsansvar». Under studiene hadde hun praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo, herunder Advokatfirmaet CLP DA.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2013)
Stipendiert skriveplass, Advokatfirmaet CLP DA (2013)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)
Bachelor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2008)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening