Joakim Gjerde

Fast advokat

Joakim Gjerde arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Gjerde har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor han skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Forholdet mellom børsnoterte selskapers informasjonsplikt og adgangen til utsatt offentliggjøring». Gjerde har også studert EU-rett ved Universitetet i Leiden. Under studiene hadde han praktikantopphold ved Advokatfirmaet CLP.

Bakgrunn

Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2013-2017)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening