Christian Hagen Tønsberg

Fast advokat

Christian Hagen Tønsberg jobber primært med kontrakts- og formuerett. Han er spesialisert innenfor tvisteløsning, særlig knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, arbeidsrett og entrepriserettslige spørsmål. Hagen Tønsberg har tidligere arbeidet som rettshjelper i Jussbuss, som dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og som universitetslektor i dynamisk tingsrett ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn

Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2018)
Dommerfullmektig, Øvre Romerike tingrett (2017-2018)
Universitetslektor, deltid, dynamisk tingsrett, Universitetet i Oslo (2017-2018)
Eksamenssensor, Universitetet i Oslo (2017-2018)
Advokatfullmektig og advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2014-2017)
Rettshjelper/medarbeider, Jussbuss (2011-2012)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2014)
Cornell University, USA (2014) 

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening