Christian Hagen Tønsberg

Christian Hagen Tønsberg

Advokat (permisjon)

Christian Hagen Tønsberg jobber primært med fast eiendom, kontraktsrett, arbeidsrett og entrepriserettslige spørsmål, men bistår også innenfor firmaets øvrige virksomhetsområder. Hagen Tønsberg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor han skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Aldersfradrag i prisavslag og erstatning ved mangel på fast eiendom – fordelen av at bygningsdeler får forlenget levetid». Hagen Tønsberg studerte også spesialfag ved Cornell University i USA. I studietiden arbeidet Hagen Tønsberg som rettshjelper i Juss-Buss, i tillegg til at han hadde praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo, herunder Advokatfirmaet CLP DA.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2014)
Stipendiert skriveplass, Advokatfirmaet CLP DA (2013)
Rettshjelper/medarbeider, Juss-Buss (2011-2012)
Oppgaveretter, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2011)
Vikar ved behov i faget rettslære, Lillestrøm videregående skole (2009)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2014)
Cornell University, USA (2014) 

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Styremedlem i Rettspolitisk forening