CLP på Nordic Post Trade 2015

CLPs Rony Solaiman holdt foredrag om FATCA og CRS for kapitalforvaltere under Nordic Post Trade i Oslo den 28.oktober 2015.

Konferansen Nordic Post Trade samler årlig flere av de fremste ekspertene innen verdipapirhandel. Blant foredragsholderne i år var sentrale aktører fra bl.a. BNY Mellon, Barclays, BNP Paribas, SEB og Nordea Investment Management. Temaet på konferansen var finansiell infrastruktur, og sammen diskuterte foredragsholderne de viktigste regelendringer på verdipapirområdet.

Gjennom foredraget gikk Rony Solaiman gjennom hovedpliktene til forvaltere av verdipapirfond og alternative investeringsfond etter FATCA-regelverket og de kommende CRS-regler.