Ikke vær for passiv

Høyesterett slår fast at man kan miste retten til en eiendom hvis man er passiv nok.

Noe av det fine med eiendomsrett er at man ikke mister den med mindre man selv går aktivt inn for det. Kjente unntak fra dette frivillighetsaspektet er selvsagt kreditorers rett til å ta beslag dersom man ikke gjør opp for seg, og det offentliges adgang til ekspropriasjon. Det finnes imidlertid også andre unntak som kanskje ikke er fullt så kjente. I en nylig avsagt dom legger Høyesterett til grunn at man kan miste retten til en eiendom ved å forholde seg passiv. Dette er egentlig ikke noe nytt, men Høyesteretts vurdering i saken gir grunnlag for diskusjon.