Nyhetsbrev fra CLP Private Equity & Teknologi, oktober 2015

Innovasjon er et viktig fokusområde for oss i advokatfirmaet CLP. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over aktuelle saker, som vi håper er interessante for både eiere og ansatte i innovasjonsbedrifter.

Du kan blant annet lese mer om:

• Regjeringens satsning på oppstartsbedrifter og hvordan innovasjonsbedrifter bør forberede seg på en investering.

• Crowdfunding som vil kunne gjøre det enklere å få tilgang til kapital til tross for lovmessige utfordringer.

• Nye regler som gjør det enklere å stille sikkerhet i form av patenter eller patentsøknader.

• En oppsiktsvekkende dom fra EU domstolen som innebærer at den eksisterende ordningen («Safe Harbour») for overføring av personopplysninger mellom EU og USA er ulovlig.

• Og til slutt vil vi kort omtale et miniseminar vi vil invitere til i midten av november hvor vi vil gjennomgå en del temaer som er særlig relevant for oppstartsbedrifter.

Artiklene er skrevet av våre advokater innenfor arbeidsområdene private equity og teknologirett.

Les hele nyhetsbrevet her.