ARBEIDSOMRÅDER

I CLP opererer vi med kompakte team. Det gir oppdragsgiver maksimal oppmerksomhet,
en kostnadseffektiv prosess og resultater.

kategori_bors

CAPITAL MARKETS

Vi har har lang erfaring med rådgivning i kapitalmarkeds-transaksjoner og om børs- og verdipapirreglene. CLP bistår både utstedere, aksjonærer og tilretteleggere i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner, herunder børsnoteringer (IPOs), private placements, fortrinnsrettsemisjoner, samt finansiering i obligasjonsmarkedet.
Les mer

fag_corporate

CORPORATE/M&A

Samarbeid, kvalitet og resultater er viktige drivkrefter i CLP. Kundelojalitet og anerkjente nasjonale og internasjonale kåringer bekrefter stadig CLP som et av de ledende advokatfirmaene innen transaksjoner og annet corporatearbeid.
Les mer

kategori-enviroment

FORNYBAR ENERGI OG KRAFT

CLP har hatt en rolle i de fleste større transaksjonene i Norge innenfor området fornybar energi og kraft de seneste årene. Vi gir råd til en rekke ledende skandinaviske energiselskaper, så vel som leverandører og investorer innenfor sektoren.
Les mer

fag_realestate

NÆRINGSEIENDOM

Vår eiendomsekspertise står på fast grunn. CLP bistår ledende aktører i den norske eiendomsbransjen og har bransjekunnskap og omfattende erfaring med samtlige rettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med oppføring, utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom.
Les mer

fag_equility

PRIVATE EQUITY

I CLP bidrar vi til å skape og se muligheter. Vi har omfattende erfaring innenfor områdene private equity og venture capital, hvor vi bistår ledende norske og utenlandske investeringsselskaper, grunder-miljøer, samt fond, investorer og tilretteleggere.
Les mer

fag_itugation

PROSEDYRE

Tvisteløsning og prosedyre utgjør en sentral del av CLPs virksomhet, og firmaet har til enhver tid et betydelig antall løpende prosesser. De siste årene har CLP håndtert en rekke store og krevende oppdrag, både for de ordinære domstolene og for voldgiftsdomstoler.
Les mer

fag_retail_v2

RETAIL

CLPs fokus og tunge kunnskap gjør oss til attraktive rådgivere. Blant annet bistår CLP en rekke av de største kjedene, og andre aktører innenfor varehandelen og industrien. I tillegg ytes bistand til utenlandske kjeder og retailaktører under etablering i Norge.
Les mer

fag_teknologi

TEKNOLOGI OG MEDIA

En avansert hverdag reiser spørsmål som kan kreve ikke-hverdagslige råd. CLP yter bistand til klienter i IT-, internett-, telekommunikasjon-, teknologi- og mediebransjen. Mange av våre klienter er innovative vekstbedrifter som har utviklet morgendagens tjenester og produkter.
Les mer