Samarbeid sikrer resultater

 
Samarbeid, kvalitet og resultater er viktige drivkrefter i CLP. Kundelojalitet og anerkjente nasjonale og internasjonale kåringer bekrefter stadig CLP som et av de ledende advokatfirmaene innen transaksjoner og annet corporatearbeid. Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå kjøpere, selgere, investorer og tilretteleggere ved transaksjoner, restruktureringer og finansiering i Norge og utlandet. I CLP opererer vi med kompakte team. Det gir oppdragsgiver maksimal oppmerksomhet, en kostnadseffektiv prosess og resultater. Hos CLP vil du også oppleve at ”partner attention” er sentralt når vi bistår med råd og gjennomføring av transaksjoner.