Manuduksjon i Formuerett I

CLP ønsker velkommen til manuduksjon i JUS3112 (Formuerett I) mandag 27. november 2023 klokken 18:00.

Det praktiske og eksamensrettede temaet er «Erstatning i kontraktsforhold».

Foredragsholdere er Bodil Kristine Høstmælingen og Lars Martin Sandanger.

Bodil er assosiert partner i CLPs tvisteløsningsavdeling. Hun jobber i hovedsak med kommersiell tvisteløsning, i tillegg til kontraktsrettslig og regulatorisk rådgivning. Hun har undervist i Formuerett I ved Universitetet i Oslo, vært fast sensor i en årrekke og har også vært medlem av eksamensutvalg ved fakultetet.

Lars Martin jobber som associate i CLPs eiendomsavdeling, og sammen med Bodil bistår han CLPs klienter med bl.a. kontraktsrettslig rådgivning og tvisteløsning.

Vi serverer mat og drikke i etterkant av seminaret. Under den sosiale delen av seminaret vil flere andre advokater hos CLP også delta.

Velkommen – og lykke til med eksamensforberedelsene!

Påmelding her.