Bodil Kristine Høstmælingen

Bodil Kristine HøstmælingenAssociate Partner

Bodil Kristine Høstmælingen har omfattende erfaring med forretningsjuridisk tvisteløsning og prosedyre, i tillegg til spesialisert rådgivning innenfor de fleste avtale/kontraktsrettslige emner og forvaltningsrettslige fag (herunder særlig plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser). Bodil har også håndtert og prosedert flere saker om styreansvar, tvangsutløsning av minoritetsaksjonær, i tillegg til andre selskapsrettslige tvister.

Hun har mange års erfaring som universitetslektor/faglærer i obligasjonsrettslige fag for Universitetet i Oslo, og som ekstern eksamenssensor.

Bakgrunn

Associate Partner, CLP (2022-)
Senioradvokat, BAHR (2019-2022)
Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo (2007-2019)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2007)

Annet

Styreleder i Skiforeningen