Bodil Kristine Høstmælingen

Bodil Kristine Høstmælingen

Assosiert partner

Bodil Kristine Høstmælingen har omfattende erfaring med forretningsjuridisk tvisteløsning og prosedyre, i tillegg til spesialisert rådgivning innenfor de fleste kontraktsrettslige emner og forvaltningsrettslige fag (inkludert offentlige anskaffelser). Bodil har også håndtert og prosedert flere saker om tvangsutløsning av minoritetsaksjonær, i tillegg til andre selskapsrettslige tvister.

Hun har mange års erfaring som universitetslektor/faglærer i obligasjonsrettslige fag for Universitetet i Oslo, og som ekstern eksamenssensor.

Bakgrunn

Assosiert partner, CLP (2022-)
Senioradvokat, BAHR (2019-2022)
Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo (2007-2019)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2007)

Annet

Styreleder i Skiforeningen