CLP rådgiver for Agder Energi Vannkraft i forbindelse med Fosen Vind

Statkraft og de øvrige partnerne i Fosen Vind fattet nylig investeringsbeslutning om å utvikle og bygge Europas største vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet har en forventet samlet investeringsramme på om lag 11 milliarder kroner. Anleggsarbeidene vil påbegynnes i andre kvartal 2016 og ferdigstilles i 2020. Når prosjektet er bygget vil det være Europas største vindkraftanlegg med en installert effekt på over 1 000 MW og en årlig produksjon på 3,4 TWh. Prosjektet består av seks vindparker med til sammen 278 vindturbiner.

Nordic Wind Power, et europeisk konsortium tilrettelagt og forvaltet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, støttet av det ledende sveitsiske kraftkonsernet BKW, eier 40 % av prosjektet. Agder Energi Vannkraft har inngått langsiktige avtaler om kjøp og salg av kraft og elsertifikater med Nordic Wind Power. Disse avtalene har satt Nordic Wind Power i stand til å inngå en langsiktig avtale om leveranse av til sammen 18 TWh grunnlastkraft til Hydro Energi, et 100 % eiet datterselskap av Norsk Hydro. Kraften skal leveres til Hydro Energi i perioden 2020 til 2039.

CLP har bistått Agder Energi Vannkraft med alle aspekter av strukturen og prosjektavtalene som er inngått.

Agder Energis pressemelding vedrørende Fosen Vind-prosjektet kan leses her.

Les nyhetsbrevet her.