Kyrre Eggen

Kyrre Eggen

Partner

Kyrre Eggen har spesialkompetanse på prosedyre og tvisteløsning. Han regnes som en av Norges ledende prosedyreadvokater og prosederer et bredt spekter av forretningsjuridiske saker. Han har prosedert en rekke større profilerte saker for Høyesterett og også for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Eggen har i tillegg ledende ekspertise innen medierett og immaterialrett, er spesialist på compliance og krisehåndtering og har håndtert flere komplekse saker som involverer betydelig omdømme- og rettslig risiko.

Eggen er dr. juris og har publisert en rekke vitenskapelige arbeider. Eggen er rangert som en av Norges fremste eksperter på sine fagområder i Chambers Europe, Legal 500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Kyrre Eggen representerte Danske Bank i en sak for Høyesterett som gjalt gyldigheten av to swapsjonsavtaler inngått med Bremanger kommune. Saken er prinsipiell og reiser spørsmålet om hvorvidt privatrettslige legitimasjonsregler gjelder når kommuner inngår privatrettslige avtaler. Tvistesummen er på rundt 120 millioner kroner og Danske Bank vant saken i Høyesterett.

Kyrre Eggen gains considerable plaudits as a litigator within the media sector, with one client stating: «For freedom of speech issues he is unprecedented in the Norwegian market»
Chambers Europe

Bakgrunn

Partner, CLP (2016)
Partner, Wiersholm (2004)
Advokat, Wiersholm (2001)

Utdannelse

Møterett for Høyesterett
Dr. juris, Universitetet i Oslo (2002)
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1994)

Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening