Celine Vår Otterlei

Celine Vår OtterleiAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Celine arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til næringseiendom. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, der hun skrev sin masteroppgave om kommunens materielle kompetanse til å inngå utbyggingsavtaler om etablering av offentlige infrastrukturtiltak inntatt som rekkefølgekrav i reguleringsplan. I løpet av studietiden tok Celine valgfag innenfor kontraktsrett, og hun hadde et utvekslingsopphold ved LUISS i Roma.

Fagområder

Næringseiendom

Bakgrunn

Associate, CLP (2024-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2023)