Advokatfirmaet CLP DA

Akersgata 2
Postboks 1974 Vika
0125 Oslo

Tel 22 87 71 00
Fax 22 87 71 01
Org.no. 991 341 129
Bankkonto 5083 06 03694