Opprykk i CLP

Vi er stolte av å kunne presentere våre to nye assosierte partnere, Tore Stønjum (til venstre) og Christian Vestheim (til høyre).

Tore Stønjum har jobbet i CLP siden 2013, og er spesialisert innenfor tvisteløsning, og har lang erfaring med forretningsjuridiske tvister for de alminnelige domstoler og voldgift. Stønjum har jobbet som dommerfullmektig ved Oslo tingrett, og har undervist i kontraktsrett ved Universitetet i Oslo.

Christian Vestheim har jobbet i CLP siden 2012, primært med selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder særlig i forbindelse med oppkjøp, investeringer, fusjoner/fisjoner, restrukturering og andre egenkapitaltransaksjoner.

«Dette er en fin dag for CLP. Både Tore og Christian er meget dyktige advokater og vi er heldige som har de med på laget» sier managing partner Lars Gunnar Aas.