Arve Rolstad JahrenSenior Lawyer

Arve Rolstad Jahren arbeider hovedsakelig med M&A/transaksjoner, kontraktsrett og generelle selskapsrettslige spørsmål. Han har særlig kompetanse fra forsikringsbransjen som konsernadvokat i If Skadeforsikring. I tillegg har Arve erfaring med personvernrettslige spørsmål.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Senior Lawyer, CLP (2021-)
Konsernadvokat, If Skadeforsikring (2017-2021)
Fast advokat, Advokatfirmaet BAHR (2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR (2013-2016)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2012)
Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology (2011)

Annet

Styremedlem, Vertikal Helseassistanse AS (2020-2021)
Faggruppe personvern, Finans Norge (2018-2021)