Amund Berthelsen Erdal

Amund Berthelsen ErdalPartner

Amund er tilknyttet arbeidsområdet fornybar energi, og bistår energiselskaper innenfor oppkjøp/fusjoner og energi-, vassdrags- og konsesjonsrettslige problemstillinger. Amund har også betydelig erfaring innenfor områdene fast eiendom og prosedyre/tvisteløsning.

Provides fast and efficient legal support.
IFLR 1000

Bakgrunn

Partner, CLP (2019-)
Senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig, CLP (2009-2018)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009)