Nyhetsbrev fra CLP Næringseiendom, oktober 2014

Til tross for at høsten som vanlig sørger for lange arbeidsdager for alle i bransjen, har vi valgt å lage et nyhetsbrev med artikler som vi håper er av interesse. I alle fall for noen av dere.

Det er spredte temaer som alle har en praktisk tilnærming. Den vesentligste nyheten er regjeringens forslag opp opphevelse av konsesjonsloven og reglene om boplikt. Vi har omtalt forslaget helt kort. Videre er det også foreslått endringer av eierseksjonsloven som vil innebære en etterlengtet oppmyking av regelverket. Dette vil skape større fleksibilitet for både utviklere og sameiere. Vi får håpe at det ikke drøyer for lenge med å få vedtatt endringene.

Les nyhetsbrevet her.