Nyhetsbrev fra CLP Corporate, september 2015

I dette nyhetsbrevet tar vi nærmere for oss åpningen av Merkur Market hvis regler ble vedtatt av Oslo Børs onsdag i forrige uke. Opptaksvilkårene, selskapenes løpende forpliktelser og handelsreglene for Merkur Market samsvarer i all hovedsak med Oslo Børs’ forslag til regler fra juni. Oslo Børs vil sikre seg at Merkur Market blir en aktiv handelsplass fra første handelsdag og belønner de selskapene som er med fra første handelsdag med fritak for introduksjonsavgiften og første års noteringsavgift.

Vi gir også en kort oversikt over konsekvensene av FATCA-reglene som trådte i kraft i 2014, og de nye CRS-reglene som ventes å tre i kraft i 2016. Aktører i verdipapirmarkedet opplever et stadig økende fokus på compliancefunksjonen, herunder nye regulatoriske krav. De siste årene har aktørene bl.a. merket myndighetenes fokus på bekjempelse av skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet.

Les nyhetsbrevet her.