Ugland vant i Høyesterett

CLP-partner Egil Jarslett har representert Johan Benad Ugland og hans selskap J. B. Ugland Holding AS (JBUH) i flere saker de siste årene. Høyesterett avsa dom i en av sakene 5. mars 2012, og konkluderte her med at en incentivavtale som var inngått med en tidligere administrerende direktør i JBUH, måtte settes til side i medhold av avtaleloven § 36. Direktøren hadde gjort seg skyldig i grov økonomisk utroskap mot selskapet. og Høyesterett mente at det ville være urimelig og støtende om han etter det grove pliktbruddet mot selskapet skulle bli sittende igjen med en gevinst av incentivavtalen. Direktøren ble derfor dømt til å tilbakelevere aksjene han hadde blitt tildelt mot å få refundert kjøpesummen, fratrukket utbetalt aksjeutbytte.