Vilde Sinding Engan

Vilde Sinding EnganAssociate

Vilde Sinding Engan er spesialisert innen EU- og konkurranserett, og har erfaring med å bistå klienter i forbindelse med konkurranserettslige problemstillinger tilknyttet fusjoner og oppkjøp, misbruk av dominerende stilling og konkurransebegrensende avtaler.

Vilde er også er en del av CLP sin retail-avdeling og arbeider med rådgivning og tvisteløsning i handelsforhold som franchise, JVer, leverandør-, distribusjon- og agentforhold.

Vilde har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen profilen «marked, innovasjon og konkurranse».

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2021)