Vilde Sinding Engan

Vilde Sinding EnganAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Vilde har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen profilen «marked, innovasjon og konkurranse». Hun har gjennom denne spesialiseringen fordypet seg i EU- og EØS-rett, konkurranserett, patent og varemerkerett,  personvern og selskapsrett.

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2021)