Vidar Riksfjord

Vidar Riksfjord

Partner

Vidar Riksfjord er en tvisteløsningsspesialist med utstrakt erfaring fra både voldgift og de alminnelige domstoler.

Han er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer, inkludert bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri mv. Han er også rådgiver og prosessfullmektig for styremedlemmer, revisorer og advokater i ansvarssaker.

Vidar arbeider særlig med kommersielle tvister, som typisk springer ut av gjelds- og kapitalinvesteringer, finansielle avtaler, oppkjøpsavtaler, aksjonæravtaler, kontrakter og andre særlige avtaler og arrangementer. Han spesialiserer seg også på saker om forretningshemmeligheter, finansielle instrumenter, digitale valutaer, verdivurderinger og andre økonomiske forhold. I tillegg er han etterspurt som strategisk rådgiver og prosessfullmektig i arbeidstvister.

Vidar er i tillegg spesialist på midlertidig forføyning, arrest, bevissikring og tvangsfullbyrdelse, særlig i internasjonale forhold, og har erfaring med økokrimsaker og foretaksstraff.

Vidar er fremhevet som «Next Generation Partner» innenfor tvisteløsning i 2021-guiden til Legal500.

“Known for his professional approach, respected among competitors, and with a great knowledge! Top lawyer in Norway!

“A skilled trial lawyer with extensive court experience, both as lawyer and judge. He is effective and forthcoming, with high customer attention.
Legal 500

Bakgrunn

Partner, CLP (2018-)
Styremedlem i Young Arbitration Practitioners Norway (2017-2020)
Partner, Schjødt, Oslo (2016-2018)
Senioradvokat/fast advokat, Schjødt, Oslo (2012-2016)
Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett (2011-2012)
Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett (2010-2011)
Sensor/veileder, Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen (2010-)
Advokatfullmektig, Schjødt, Oslo (2008-2010)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2007)
Befalsskolen for Kystartilleriet (2003)