Vebjørn Rudi Dahl

Vebjørn Rudi DahlAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Vebjørn har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og har også tatt fag ved Universitetet i Lisboa. Vebjørn skrev masteroppgave med tittelen «Forholdet mellom EMK P1-1 og rettstap ved passivitet.» I løpet av studietiden har Vebjørn hatt diverse praktikantopphold hos både private og offentlige aktører.