Tore Stønjum

Assosiert partner (permisjon)

Tore Stønjum er spesialisert innenfor tvisteløsning, og har lang erfaring med forretningsjuridiske tvister for de alminnelige domstoler og voldgift. Han har prosedert et bredt spekter av sakstyper, herunder knyttet til oppkjøp av selskaper, investeringsavtaler, garantisaker, fast eiendom, tvister i leieforhold, entreprisetvister, samt saker om generell kontraktsrett. Stønjum har jobbet som dommerfullmektig ved Oslo tingrett, og har undervist i kontraktsrett ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn

Assosiert partner, CLP (2022-)
Senioradvokat, CLP (2015-2021)
Fast advokat, CLP (2013-2014)
Fast advokat, Thommessen (2012-2013)
Kurslærer i Formuerett (timebasis), Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo (2013)
Dommerfullmektig, Oslo tingrett (2011)
Advokatfullmektig, Thommessen (2007-2011)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2002-2007)