Thea TomterSenior Associate

Thea Tomter arbeider hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og tvisteløsning.

Bakgrunn

Senior Associate, CLP (2021-)
Advokatfullmektig, CLP (2017-2020)
Advokatfullmektig, BA-HR (2017)
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund (2015-2017)
Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo (2016)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2017)

Publikasjon

Gjelder anskaffelsesregelverket når det offentlige inngår leiekontrakter til fast eiendom? Les artikkelen her

Annet

Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget (2018)