Peder Jøsendal

Fast advokat

Peder Jøsendal er tilknyttet CLPs fagområder for næringseiendom og tvisteløsning. Han arbeider med transaksjoner, løpende rådgivning og forhandlinger, og tvisteløsning og prosedyre.

Peder Jøsendal is very skilled and hard-working.
Klient, Legal 500

Bakgrunn

Fast advokat, CLP (2022-)
Advokatfullmektig, CLP (2018-2021)
Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen (2016-2017)

Utdannelse

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2018)

Publikasjoner

Kommentar til Høyesteretts dom i Mortensrud-saken – https://www.estatenyheter.no/mortensrud-dommen-lite-rettsavklaring-og-uklar-rettsutvikling/295533