Magnus N. Ryenbakken

Magnus N. RyenbakkenAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Magnus Ryenbakken har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LL.M. i energi- og klimarett fra riksuniversitetet i Groningen i Nederland. Magnus skrev masteroppgave om samfunnsøkonomisk lønnsom realisering av flytende havvindprosjekter, hvor han sammenlignet reglene for realisering av flytende havvindprosjekter i England, Frankrike og Norge.