Magdeli Støten

Magdeli StøtenAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Magdeli Støten arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til M&A. Støten har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun hadde valgfag innenfor kontraktsrett. Hun skrev masteroppgave med tittelen «Kreditorekstinksjonsregler for fast eiendom og vern av eiendomsretten i EMK». Hun har også tatt valgemner ved University of Texas i Austin.

Bakgrunn

Associate, CLP (2023-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2023)