Kelly Louise Amory

Advokatfullmektig (permisjon)

Kelly Louise Amory jobber primært med problemstillinger knyttet til Retail /varehandel, kjøp og salg av virksomheter, fast eiendom og generell kontraktsrett. Amory har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, der hun skrev masteroppgave med tittelen «Selskapets adgang til å gi kreditt og stille sikkerhet etter endring av aksjeloven 1. juli 2013». Under studiet var Amory praktikant ved flere forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo. Amory har tidligere jobbet som advokatfullmektig i EY (tidligere Ernst & Young), der hun ytet rådgivningsbistand til bedrifter innenfor selskaps- og skatterettslige spørsmål.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Advokatfullmektig, CLP (2015-)
Advokatfullmektig, Ernst & Young Advokatfirma (2014-2015)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)

Annet

Medlem i Ung i Næringseiendom (UiN)