Frederik Sveen

Fast advokat

Frederik Sveen arbeider hovedsakelig med M&A (transaksjoner), herunder oppkjøp, investeringer og andre egenkapitaltransaksjoner. Frederik har også betydelig erfaring innen kjøp og salg av næringseiendom, og andre forhold knyttet til fast eiendom.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Fast advokat, CLP (2020-)
Advokatfullmektig og fast advokat, Advokatfirmaet Selmer AS (2015-2020)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2015)
Postgraduate Diploma, International Finance Law, Queen Mary University of London (2015)