Eline Høgetveit Forsberg

Eline Høgetveit ForsbergAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Eline har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som handler om ledelsens og aksjeeiers lojalitetsplikt etter aksjeloven § 17-1. Under studietiden har Eline jobbet med skadebehandling i et forsikringsagentur, primært med styreansvarsforsikring og forsikring innenfor offshore og marine. Hun har tidligere også jobbet med sekretærarbeid og markedsføring i et advokatfirma.

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2022)