Eline Høgetveit Forsberg

Eline Høgetveit ForsbergAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Eline har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som handler om ledelsens og aksjeeiers lojalitetsplikt etter aksjeloven § 17-1. 

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2022)