Eline Høgetveit Forsberg

Eline Høgetveit ForsbergAssociateAutorisasjon: advokatfullmektig

Eline Høgetveit Forsberg bistår hovedsakelig klienter med finansieringstransaksjoner, herunder syndikert lånefinansiering og utstedelse av obligasjonslån. I tillegg bistår hun klienter med generell selskapsrett.

Eline har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om ledelsens og aksjeeiers lojalitetsplikt etter aksjeloven § 17-1. Hun har også erfaring fra forsikringssektoren med, blant annet, behandling av styreansvarskrav.

Fagområder

Corporate/M&A
Bank og finans

Bakgrunn

Associate, CLP (2022-)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2022)