Egil Jarslett

Egil Jarslett arbeider i hovedsak med tvisteløsning og prosedyre. Han har svært god kompetanse innenfor en rekke forretningsjuridiske områder, men arbeider i hovedsak med fast eiendom og entrepriserett, alminnelig kontraktsrett og immaterialrett. Jarslett har også hatt et stort antall profesjonsansvarssaker.

Jarslett har hatt en rekke store prosessoppdrag og har jevnlig oppdrag som voldgiftsdommer. Han har undervist og fungert som sensor ved Universitetet i Oslo. Jarslett har møterett for Høyesterett.

Egil Jarslett advances through the rankings this year after being described as an «excellent negotiator and advisor» by satisfied clients. He acts on a broad range of disputes, including construction and real estate-related disputes as well as IP and liability cases.
Chambers Global, 2019

Bakgrunn

Partner, CLP (2007-)
Senioradvokat/ansatt advokat, Hjort (2005-2007)
Lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling (2003-2005)
Senioradvokat, Schjødt (2000-2003)
Dommerfullmektig, Oslo byrett (1999-2000)
Advokatfullmektig, Hjort (1997-1999)

Utdannelse

Møterett for Høyesterett
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1997)