Christina Tømmerdal Wang

Senioradvokat (permisjon)

Christina Tømmerdal Wang arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett. Hun bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med å løse individuelle tvister. Hun bistår også i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, omstilling- og nedbemanningsprosesser og spørsmål knyttet til tariffavtaler. Hun har bred erfaring fra en rekke saker for domstolene innen ulike arbeidsrettslige spørsmål. Hun har også erfaring fra flere større granskninger av private og offentlige arbeidsgivere, inkludert varslingssaker etter arbeidsmiljølovens regler.

Tømmerdal Wang har også bred erfaring med rådgivning og prosess innen EU/EØS-rett, konkurranserett, kontraktsrett, foretaksstraff og compliance. Hun har bistått klienter med forberedelse av saker for norske domstoler, i voldgiftssaker og for EFTA-domstolen.

Bakgrunn

Senioradvokat, CLP (2019-)
Fast advokat, CLP (2017-2018)
Fast advokat/advokatfullmektig, Wiersholm (2010-2017)

Utdannelse

IELPO sertifikat, spesialiseringskurs i konkurranserett, Universitetet i Barcelona (2011)
LL.M. i International Commercial Law, King’s College London (2010)
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010)

Annet

Medlem av Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF)