Cecilie Sjursen

Fast advokat

Cecilie Sjursen arbeider hovedsakelig med oppkjøp, investeringer, fisjon/fusjon og andre egenkapitaltransaksjoner, samt generelle selskapsrettslige forhold.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Fast advokat, CLP (2021-)
Fast advokat, Advokatfirmaet Seland Orwall (2020-2021)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland Orwall (2018-2020)
Førstekonsulent/rådgiver, Utlendingsdirektoratet (2015-2018)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)