Cecilie SjursenSenior Associate

Cecilie Sjursen arbeider hovedsakelig med oppkjøp, investeringer, fisjon/fusjon og andre egenkapitaltransaksjoner, samt generelle selskapsrettslige forhold. Cecilie har i tillegg bred erfaring innen ESG og compliance, herunder rådgivning innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, bærekraft og grønnvasking. Hun bistår bl.a. med utvikling og implementering av compliance program og gjennomføring av integritets due diligence.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Senior Associate, CLP (2021-)
Fast advokat, Advokatfirmaet Seland Orwall (2020-2021)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland Orwall (2018-2020)
Førstekonsulent/rådgiver, Utlendingsdirektoratet (2015-2018)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)